top of page

dB's maakt plan voor CABgebouw

Dacia Damen van oefenstudio dB's vertelt hoe zij zich voorbereiden op de toekomstige verkoop van het CABgebouw. Het pand is nu nog in eigendom van de NS maar wordt als onderdeel van de gehele Cartesiusdriehoek in een tender verkocht. In het koersdocument voor de Cartesiusdriehoek staat het CABgebouw benoemd als een plek waar culturele en maatschappelijke functies een plek moeten vinden. dB's wil door samenwerkingen te zoeken de eigen positie versterken zodat ze ook in de toekomst in het pand kunnen blijven. Dit doen ze samen met de bedrijven die er nu tijdelijk zitten en die ook graag willen blijven zoals Oproer en The Sport Box.

Als initiator en katalysator is dB's partijen aan zich aan het binden om een stevig plan aan te kunnen bieden aan de toekomstige koper. In het plan wordt een voorzet gedaan hoe de 14.000m2 ingevuld zou kunnen worden. De visie voor het CABgebouw (muziek, cultuur, sport, creatieven en markten) kan wat dB's betreft nu al in de steigers worden gezet. Om dit voor elkaar te krijgen heeft dB's een website gelanceerd: www.cabgebouw.nl. Hier kunnen initiatiefnemers zich aanmelden met plannen en ideeën en geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De ambitie van dB's is natuurijk om Utrecht als muziekstad beter op de kaart te zetten, maar andere initiatieven zijn ook welkom, zo hebben ze ook al plannen voor een hostel ontvangen. Tot en met maart gaat Dacia aan de slag om een grove schets te maken van hoe de invulling van het CABgebouw eruit zou kunnen komen te zien, een soort vlekkenplan, dat vervolgens meegegeven kan worden aan de partijen die meedoen in de tender.

Mocht je de komende tijd al evenementen in het CABgebouw willen organiseren, of een ruimte willen huren. Dan kan je de Vriendinnen van Cartesius gebruiken als ingang. Zij zijn door Camelot, de tijdelijke verhuurder, gevraagd om het CABgebouw te promoten en activiteiten te begeleiden.

bottom of page