top of page

LARA SIMONS

 
Kwartiermaker, gebiedsmarketeer. 
 
Linkedin
Twitter
 

DE  VRIENDINNEN:

 

 

 

 

 
KLIK HIER OM ONS EEN MAIL TE STUREN. 

MEREL DANIEL 

 
Projectmanager,
kwartiermaker
 
Linkedin
 

Wie zijn de Vriendinnen van Cartesius?

En waarom doen we wat we doen...

Missie

 
Onze missie is tweeledig: 

 

1) Aanjagen transformatie van traditioneel bedrijventerrein naar creatief werklandschap – Ontwikkelingsvisie werkspoorkwartier realiseren om zo economische en culturele meerwaarde te creëren voor het gebied, waar ondernemers, bewoners en de rest van de stad van profiteert.

 

2) Het voorbeeld zijn voor geslaagde organische gebiedsontwikkeling in andere delen van de stad, regio en het land.

 

 

Hoe doen we dat? 

 

Gebied in de schijnwerpers 

 

Gebiedsontwikkeling bestaat voor een groot deel uit communicatie en het laden van een nieuw imago. Dat begint bij de unieke kenmerken van het gebied: wat is de geschiedenis van het gebied? Waar zijn gebruikers trots op? Door middel van het organiseren of faciliteren van evenementen en het zichtbaar maken van de kracht van een gebied, komt een plek tot leven. Wij maken programmering mogelijk door locaties te matchen met initiatiefnemers. 

 

Kruisbestuiving & samenwerking

 

Het stimuleren van kruisbestuiving en samenwerking tussen traditionele ondernemers, nieuwe ondernemers en (creatieve) initiatiefnemers, vastgoedeigenaren en gemeente is cruciaal voor het slagen van de transformatie. 

 

Leegstand biedt hiervoor een mooie kans. Door in overleg met pandeigenaren te bepalen wat zij zoeken of bieden, kan een goede invulling gevonden worden voor (tijdelijke) leegstand. Leegstand en ruimte worden zichtbaar en initiatiefnemers worden gematcht met ruimten. Door in een vroeg stadium in overleg met gemeenten mogelijkheden en knelpunten voor de invulling van leegstand te bespreken, kan gezamenlijk gekeken worden naar de rek in de regels. 

 

Leren in het proces

 

Wanneer een gebied in transformatie is, past de huidige regelgeving niet altijd bij het nieuwe gebruik. De kans om als gemeente te gaan experimenteren met een nieuwe rol en nieuwe toepassing van regelgeving. Als intermediair tussen gemeente en gebruikers delen we onze bevindingen en confronteren wij bij dilemma’s om samen tot een zo efficiënt en succesvol transformatieproces te komen.

 

bottom of page