top of page

Ontwikkeling Pegusgebouw

Het Pegus gebouw aan de Keulsekade 189 staat sinds de verhuizing van Bol.com alweer een tijdje leeg. Maar daar gaat verandering in komen. Tijdens het Werkspoor Kwartaal vertelde Manon Schotman van Lingotto over de plannen die het consortium ontwikkelaars bestaande uit Valpech, Evident, Lingotto en Statement heeft voor dit bijzondere pand en de gebouwen aan de Nijverheidsweg 16. De voorlopige naam van het project is Werkspoor Campus.

Een van de opvallendste onderdelen van het plan is het omkeren van de hoofdingang. Het Peguspand heeft nu zijn hoofdingang aan de Keulsekade. Maar, aansluitend op de ontwikkelvisie Werkspoorkwartier waarbij de Nijverheidsweg een belangrijke as van het gebied is, is het logischer om de hoofdentree naar de Nijverheidsweg te verleggen. Zo ontstaat een centraal hart van waaruit je alle andere onderdelen van het terrein makkelijk kan bereiken. In dit centrale hart komt ook horeca waar je kan vergaderen, ontmoeten of gewoon even lunchen.

De huidige gebouwen zullen blijven staan. Alleen bij de nieuwe entree wordt wat gesloopt om een transparanter en vriendelijkere ingang te creëren. Het terrein moet toegankelijk worden voor iedereen. Naast het gebruik van de horeca is ook de binnentuin een interessante plek om te verblijven. In de gebouwen worden verschillende bedrijven gehuisvest die samen een reuring en dynamiek veroorzaken. Potentiële huurders lopen uiteen van innoverende internetbedrijven tot een juristenkantoor

Door de aanwezigen reageren positief op de plannen. De directe buren geven aan blij te zijn met nieuwe reuring in hun nabijheid, maar hopen niet dat de nieuwe bebouwing zo hoog wordt dat ze inkijk krijgen in hun tuinen. Zo ver is het echter nog niet, komende weken wordt de koop pas rond gemaakt en daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Zoals gezegd is de naam Werkspoor Campus nog een werktitel, Lingotto staat open voor beter passende namen. Het pand was immers geen onderdeel van Werkspoor, een naam waarin de oorspronkelijke functie (Provinciaal En Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf) terugkomt zou volgens de aanwezigen goed passen.

Fotografie: Aad van Vliet, CC by NC

bottom of page