top of page

AORTA thermometer

Begin september werden we geinterviewd over de stand van zaken in het Werkspoorkwartier door Maurice Hengeveld van het architectuurcentrum AORTA. Vier jaar geleden sprak hij ons ook al en hij was blij verast om te horen over alle stappen die er gezet zijn. Voor ons zelf was het ook goed om weer even terug te kijken want ook al gaat het niet zo hard als dat je zou willen, er is toch al heel veel gebeurd!

Oh, en het resulteerde ook nog eens in mooie complimenten...

bottom of page