top of page

In gesprek met wethouder Everhardt

Aan het einde van dit mooie weekend over de toekomst van Utrecht ging Lara in gesprek met wethouder Everhardt. Het thema was "rollen en ondersteuning die nodig is voor gebiedsontwikkeling. Ons voornaamste doel was om duidelijk te maken dat wij op een hoger schaalniveau bezig zijn dan alleen toestemming voor een geveltuintje. Wij houden ons bezig met lange termijn gebiedsontwikkeling en willen dus een intensieve samenwerking met de gemeente en gezien en gewaardeerd worden voor onze inzet. Of dit laatste nou echt over is gekomen bij de wethouder...?

slotdebat.jpg

bottom of page