top of page

Actualisering Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier

In 2012 is de Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier gemaakt. Deze gaat komend jaar geactualiseerd worden. Huub Kloosterman, projectleider, neemt ons mee in de aanleiding en uitvoering van de actualisatie:

“De aanleiding van de Ontwikkelingsvisie was destijds dat het gebied een beetje stuurloos was. Er was geen identiteit en geen richting waar het gebied naar toe zou kunnen gaan. In de visie die we toen hebben ontwikkeld werden keuzes gemaakt: stadsgebonden bedrijven, een creatief werklandschap en geen woningbouw.

Huub Kloosterman, Werkspoor Kwartaal. Fotograaf: Aad van Vliet

Grotendeels blijven deze thema’s overeind en blijft de visie gewoon van kracht. De behoefte aan actualisering komt vooral voort uit de (positieve!) veranderingen die hebben plaatsgevonden in het gebied en in de gebieden daaromheen. Er is veel aandacht voor het Werkspoorkwartier, het is een van de interessantse en spannendste gebieden van de stad door alle nieuwe energie die er door jullie ingestoken is de afgelopen zeven jaar. Ook de omgeving transformeert in de Cartesiusdriehoek en 2e Daalsedijk worden duizenden woningen gebouwd, de verkeersdruk neemt toe, en ook de vraag naar horeca en culturele voorzieningen groeit. Daarnaast hebben bedrijven binnen het Werkspoorkwartier zelf thema’s voor het gebied toegevoegd: Circulariteit en duurzaamheid zijn echt nieuwe pijlers voor het gebied die zeven jaar geleden nog niet benoemd werden.

Daarom moet de visie geactualiseerd worden. Hoe gaan we als gebied om met deze veranderingen, niet alleen in identiteit maar ook in fysieke inrichting. Het Werkspoorkwartier bestaat uit vele los van elkaar ontwikkelde eilandjes, moet daar meer verbinding of eenheid in komen, of juist niet? En hoe hou je de balans tussen de sinds lange tijd gevestigde ondernemers en nieuwe ondernemers die met een andere blik binnen zijn gekomen? En hoe zorg je ervoor dat de grond betaalbaar blijft?

Dit en andere vragen willen we gezamenlijk gaan beantwoorden. We bepalen dus samen hoe de actualisatie eruit komt te zien. Samen met het projectteam bestaande uit Wim Greijn (Gebiedsregisseur gemeente Utrecht), Twan Toonen (Projectleider), Eva de Graaff (Stedenbouwkundige) en ikzelf gaan met zoveel mogelijk mensen uit het Werkspoorkwartier in gesprek. Dit doen we door mensen uit te nodigen, maar ook door zelf bij mensen en bedrijven langs te gaan. Vervolgens zullen we alles dat we hebben opgehaald in een gemeenschappelijke bijeenkomst terugleggen en verder aanscherpen. De aftrap is in ieder geval vandaag.

Neem voor vragen over dit traject vooral contact op met Huub Kloosterman.

bottom of page