top of page

Realisatie Werkspoorpad

De straten liggen open, het Werkspoorpad wordt aangelegd. Bij het vorige Kwartaal bleek dat er onder de ondernemers toch nog wat vragen waren over de realisatie van het pad. Vandaar dat Twan Toonen, projectleider van de gemeente Utrecht, langs kwam om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

“In najaar 2016 zijn we gestart met het plan om een pad voor langzaam verkeer aan te leggen vanaf Station Zuilen tot aan de haven. Al snel bleek dat het logischer zou zijn als je een rondje in het gebied kan lopen. Toen bleek dat het financieel haalbaar was en het ontwerp was goedgekeurd, zijn we dit najaar begonnen met de aanleg van het pad.

We zijn begonnen om op de Vlampijpstraat de binnencirkel van het rondje aan de pakken: hier wordt langsparkeren vervangen door haaksparkeren, wat 3 voordelen heeft:

  1. Er komen per saldo meer parkeerplekken;

  2. De rijstrook versmald, een beproefde methode om de rijsnelheid omlaag te krijgen;

  3. Aan de buitenkant van het rondje wordt zo ruimte vrijgemaakt voor een ruim recreatief pad, geschikt voor wandelaars en fietsers.

Door de sneeuw hebben de werkzaamheden even stil gelegen maar de planning is dat de parkeervakken, het vernieuwen van het asfalt en het aanleggen van het pad, in maart/april gereed zijn.”

Twan Toonen gemeente utrecht fotograaf: Aad van Vliet CC by NC SA 2.0

Na de introductie van Twan Toonen kwamen er nog twee vragen uit de zaal: Vraag 1: “Wat gaat er gebeuren met de Nijverheidsweg? Hier is geen gelegenheid om te kunnen lopen, en het doortrekken van het recreatiefpad zou hier heel fijn zijn. Na de Vlampijpstraat en de Tractieweg is de Nijverheidsweg de derde ader door het gebied.”

Twan: “We zien het als een stappenplan. Het zou inderdaad een logische vervolg zijn, maar het staat nu nog niet in de planning.”

Vraag 2: “Waarom is er gekozen voor haaksparkeren? Het zorgt nu voor een gevaarlijke situatie bij KidZcity en All in Sports, kinderen rennen zo de straat op en er wordt nog altijd heel hard gereden. Kunnen er geen drempels komen of betere signing over de maximum snelheid?”

Twan: “We zien in andere straten waarbij we de weg hebben versmald dat het verkeer automatisch langzamer gaat rijden. Als straks de straat in zijn geheel de nieuwe uitstraling heeft kunnen we pas zien of dit ook hier zo werkt. We houden contact met de wijkagent, dus geef klachten hierover aan hem door.”

Fotograaf: Aad van Vliet CC by NC SA 2.0

bottom of page