top of page

Koersdocument Cartesiusdriehoek vastgesteld

Namens NS-stations praat Chantal Snelling-Berg ons bij over het recent gepresenteerde Koersdocument voor de Cartesiusdriehoek. Het koersdocument is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en door gesprekken te voeren met omwonenden en betrokkenen. De visie die nu voorligt richt zich op een woon/werk gebied dat autoluw is en veel groen bevat. Niet alleen op de grond, maar ook in de gevelbekleding. Er staat een divers aanbod van 2200 tot 2600 woningen gepland, sociale woningen, maar ook koop. De woningen zijn allemaal niet-grondgebonden, oftewel, appartementen. Bij zo’n hoog aantal woningen hoort ook het toevoegen van voorzieningen zoals bijvoorbeeld een basissschool.

Het CAB-Gebouw aan de Cartesiusweg wordt de eyecatcher waaraan de identiteit van het gebied wordt opgehangen. De horeca wordt bijvoorbeeld uitgebreid en te denken valt aan het uitbreiden van functies voor de Utrechtse muziekindustrie.

Fotografie: Aad van Vliet, CC by NC

Zoals gezegd gaat het om een autoluwe wijk, er wordt volop ingezet op fietsgebruik en de OV voorzieningen worden uitgebreid met extra diensten. Ook komt er een fietstunnel onder het spoor om een snelle doorsteek te kunnen maken van de Cartesiusweg naar de 2e Daalsedijk. Voor de auto’s komt er een ringweg om de huizen heen, deze weg wordt met veel groen ingericht. Binnen de bebouwing blijft het autovrij en kom een park.

Dit zijn ook eisen die aan de ontwikkelaars gesteld worden. De ambitie is om ‘bijna’ energieneutraal te zijn in 2030 (b-norm). De marktuitvraag is momenteel gaande en er wordt gezocht naar een partij die het hele gebied gaat ontwikkelen. Het college heeft het Koersdocument al vastgesteld, na het zomerreces ligt het voor bij de gemeenteraad.

Meer informatie over het ontwikkelproces is binnenkort te vinden op www.cartesiusdriehoek.nl

Fotografie: Aad van Vliet, CC by NC

bottom of page