top of page

Cartesiusdriehoek wordt duurzame stadswijk

Het college heeft het koersdocument Cartesiusdriehoek vastgesteld, waarin de ambities staan voor de transformatie van het voormalig rangeerterrein en NS-werkplaats. Het document is opgesteld samen met NS, eigenaar van de locatie. In het gebied komen zo’n 2400 koop- en huurwoningen, waarvan minimaal 580 sociale huurwoningen en 300 starterswoningen met middeldure huurprijzen. Het markante CAB-gebouw, de voormalig busremise en werkplaats van NS, wordt de ontmoetingsplaats van de buurt. Hier is ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, van sport en cultuur tot winkels en horeca. Een tunnel van de Locomotiefstraat naar de Tweede Daalsedijk zorgt voor een snelle verbinding met de bestaande stad.

De Cartesiusdriehoek wordt een stedelijk en groen gebied om te wonen, werken en bewegen. Het binnengebied wordt verkeersarm en krijgt de uitstraling van een park, met veel groen en wandelpaden. Energie, water en de gebruikte materialen in de wijk zijn duurzaam. De auto krijgt weinig ruimte omdat de locatie bij uitstek geschikt is voor gebruik van fiets en openbaar vervoer. Het koersdocument wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij akkoord kunnen gemeente en NS daarna verder met het bepalen van eisen en ontwerpen voor woningbouw en openbare ruimte.

bottom of page