top of page

Werkspoorkwartier op de brug!

Met de veranderingen in het Werkspoorkwartier bedacht Juul Rameau, kunstenaar uit de Vlampijpateliers, dat het gebied een eigen beeldmerk nodig heeft. Haar doel met het beeldmerk was het nieuwe karakter van het gebied bekend maken. Voor het ontwerpen van het beeldmerk vroeg ze geld aan bij het Ondernemersfonds en samen met Sjoerd Wenting, grafisch ontwerper van Creative Beards van De Schaverij ging ze aan het werk.

In overleg met alle ondernemers in het gebied werden verschillende ontwerpen besproken. Het werd toen duidelijk dat er een keuze gemaakt moest worden in de naam van het gebied. De namen Werkspoorkwartier en Cartesius werden namelijk door elkaar heen gebruikt, maar als we het gebied willen promoten is het handig om met zijn allen dezelfde naam te gebruiken.

Tijdens de zomer ALV van de Bedrijvenkring Cartesiusweg in 2015 werd met een overweldigende meerderheid gekozen voor de naam Werkspoorkwartier voor het gedeelte van Cartesius dat ligt tussen de Cartesiusweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Er werd een definitief ontwerp gekozen en stickers gedrukt. Maar de ambitie was om het beeldmerk bij de entrees te laten zien. En die ambitie is nu ook gerealiseerd.

Sinds begin september kan je niet meer om het logo heen als je onder het viaduct aan de Juliana Parklaan door rijdt. Ook Als je via het kanaal het gebied binnen komt rijden wordt je verwelkomd met een groot beeldmerk op de kolom onder de spoorbrug. De borden zijn geplaatst met behulp van Werkspoorkwartier ondernemer Paul Gijtenbeek, gebiedsmanager Stadwerken Fred Nuwenhuis en Frans Jansen.

Over het onderhoud van het beeldmerk zijn speciale afspraken met Stadswerken, Prorail en de BKC gemaakt. Mocht iemand schade aan de borden zien kan je dat melden aan de BKC.

bottom of page