top of page

Ontwikkeling Stadsbedrijven

Stadwerken en Stedelijk beheer zijn sinds kort ondergebracht in dezelfde organisatie. Dit betekent dat de twee diensten samen op een locatie gevestigd gaan worden. Robert Oosterwegel Stadsbedrijven (voormalig Stedelijk Beheer) zit nu nog op de Koploperstraat 2 in de Cartesius Driehoek, deze locatie wordt opgeheven. Beide diensten komen nu samen op de locatie van Stadsbedrijven (voormalig Stadswerken) te zitten aan de Tractieweg 2.

Robert Oostwegel vertelt over de veranderingen op het Stadswerken terrein. Fotograaf: Aad van Vliet

Het terrein op de Tractieweg wordt daarom anders ingedeeld. Een bestaand kantoor wordt gesloopt en er komt een nieuw kantoor voor in de plaats. Om de verplaatsingen en de nieuwe indeling mogelijk te maken moeten tweeentwintig bomen gekapt worden. De bomen zullen elders op het terrein en in het gebied herplant worden. Een optie is om ze langs de nieuw aan te leggen langzaamverkeerroute te planten. Volgens planning moet de verbouwing en verhuizing in maart 2017 afgerond zijn.

Een vraag vanuit de aanwezigen was of er nu ook meer verkeersbewegingen het gebied in komen en wat er gaat gebeuren met de locatie aan de Koploperstraat. Op beide vragen kon Robert niet goed antwoord geven. De aanwezigen merkten ook op dat er de laatste weken veel dode ratten op straat liggen. De verwachting is dat bij de verbouwingswerkzaamheden nog meer rattenkolonies boven water zullen komen. Robert neemt deze informatie mee.

bottom of page