top of page

Update Vlampijppad

De gemeente is samen met een klankbordgroep van ondernemers en buurtbewoners, landschapsarchitecte Charlotte Ernst en LINT landscape interventions bezig om het Werkspoorkwartier aantrekkelijker te maken voor voetgangers en langzaam verkeer. In deze groep is het idee ontstaan om niet alleen een pad te maken vanaf station Zuilen via de Vlampijpstraat tot aan de haven, maar om het pad door te trekken over de Tractieweg terug naar het station. Zo ontstaat er een rondje geschikt voor hardlopers en wandelaars.

Projectleider Twan Toonen, gemeente Utrecht. Fotografie door Aad van Vliet

Het pad komt in het bestaande groen te liggen en wordt in twee fasen uitgevoerd. Op de hoofdstraten wordt het groen naar een kant van de weg gebracht en het parkeren naar de andere kant. Deze nieuwe inrichting moet er tevens voor zorgen dat er minder hard wordt gereden over de hoofdroutes. Door het haaks parkeren zullen er in totaal straks meer parkeerplaatsen zijn dan nu. Na de zomer volgt de besluitvorming rondom het ontwerp van het Vlampijppad en nog eind dit jaar wordt gestart met de uitvoering.

bottom of page