top of page

Wandelroutes

Het Werkspoorkwartier is een gebied waar voornamelijk auto’s de baas zijn. Met de veranderende functies en nieuwe bedrijvigheid is het tijd om hier verandering in te brengen. Het moet mogelijk worden om op een prettige manier van A naar B te wandelen, maar ook om een prettig rondje met je hond te wandelen. Om dit plan uit te werken hebben Charlotte Ernst en Gerwin de Vries een opdracht van de gemeente Utrecht gekregen.

Het ontwerp voor de wandelaarsroute is gekoppeld aan de groenstukken die er al zijn. Het pad verbindt deze plekken en andere belangrijke plekken in het gebied zoals Station Zuilen, KidZcity, de verschillende sportscholen, de Vlampijpateliers, de Werkspoorkathedraal en het parkje tussen de Vlampijpstraat en de Cartesiusweg. Om dit pad mogelijk te maken is het nodig om het straatprofiel aan te passen. Als je het parkeren op de Vlampijpstraat en Tractieweg verplaats naar één kant van de weg en de parkeerplekken een kwartslag draait komt er en meer ruimte vrij voor de wandelroute, en kunnen er meer auto’s parkeren. Nog een voordeel is dat door de nieuwe inrichting de straat minder aantrekkelijk wordt om hard in te rijden. Voor de invulling van het ontwerp wordt samengewerkt met een klankbordgroep die bestaat uit bewoners, ondernemers en initiatiefnemers die actief zijn in het gebied.

Andere belangrijke routes voor langzaam verkeer zijn vanzelf al ontstaan in de vorm van onofficiële doorsteken en olifantenpaadjes. Charlotte en Gerwin denken dat deze paadjes gehandhaafd moeten worden om het gebied vriendelijker te maken voor wandelaars. Met kleine ingrepen zoals verlichting, muurschilderingen en het verwijderen van hekken, kunnen deze routes verbeterd worden. Charlotte en Gerwin willen zo veel als mogelijk input van gebruikers verzamelen, dus ideeën en zorgen zijn meer dan welkom.

bottom of page