top of page

Toekomst Cartesiusdriehoek

Het gebied aan de overkant van de Cartesiusweg, de zogenaamde Cartesiusdriehoek, gaat ontwikkeld worden. De NS, eigenaar van de grond, is van plan de grond te verkopen maar wil dat niet zomaar doen. Samen met de gemeente Utrecht is ze bezig om een koersdocument te maken waar toekomstige kopers rekening mee moeten houden. Het is een van de laatste gebieden zo dicht bij het centrum van de stad dat vrijkomt. Vandaar dat de gemeente en de NS een goed plan willen maken over hoe het ontwikkeld gaat worden.

Het koersdocument wordt de komende maanden vormgegeven waarbij veel input van de omgeving wordt gevraagd. Door middel van inspiratiemeetings met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt samen met de omgeving een gewenst ontwikkelperspectief gemaakt. Wat in ieder geval vast staat is dat de invulling van de Cartesiusdriehoek uit een combinatie van wonen en werken zal bestaan, maar waar de nadruk op komt te liggen wordt samen met alle belanghebbenden bepaald.

De grootste uitdaging vormt in ieder geval de verkeersstroom. De Cartesiusweg zal de komende jaren opnieuw worden ingericht wat tot een derde aan minder auto’s moet gaan leiden. Er zal dan ook gefocussed worden op andere vormen van mobiliteit, het treinstation is immers dichtbij en er wordt in de nabije toekomst ook een fietstunnel onder het spoor gemaakt om het gebied beter te ontsluiten.

Binnen de visie moet rekening gehouden worden met de geluidshinder van de sporen, de aanwezigheid van de Sligro, het verkeersgebouw van Prorail en de kavels die verkocht zijn aan projectontwikkelaar Keystone die 350 starterswoningen wil gaan bouwen voor de verkoop. De plannen van Keystone liggen overigens stil totdat het koersdocument is afgerond. Ook zal er een geschikte invulling gevonden moeten worden voor het CAB-gebouw, dit is een gemeentelijk monument.

UPDATE: Afgelopen week werd bekend dat de huur van NUtrecht door de NS is opgezegd. DB's heeft een eigen langlopend huurcontract en kan dus blijven.

Via de website van de Vriendinnen van Cartesius zullen we regelmatig updates plaatsen over de Cartesiusdriehoek.

bottom of page