top of page

Opwaarderen Entrees

Afgelopen zomer (2015) hebben de ondernemers in het Werkspoorkwartier een keuze gemaakt voor deze nieuwe naam voor het gebied dat hiervoor bekend stond als “Cartesius”. De naamswijziging is een eerste stap richting een nieuw bedrijventerrein. De verwachting is dat het gebruik van het bedrijventerrein de komende jaren ingrijpend gaat veranderen. En daarmee veranderd ook het gebruik van de entrees. Om deze nieuwe identiteit kracht bij te zetten is Charlotte Ernst in opdracht van Gemeente Utrecht en de Bedrijvenkring Cartesiusweg een plan aan het maken voor de zes entrees van dit gebied.

In het plan van Charlotte wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden die iedere entree nu al biedt. Hierbij denkt de landschapsarchitecte aan het uitlichten van verschillende bruggen en het plaatsen van de naam van het gebied op beeldbepalende gebouwen. Hierdoor is het meteen duidelijk waar je bent. Het doel is om een aantrekkelijk plaatje te maken dat mensen meteen gaan associëren met het gebied. Een plaatje dat perfect op een ansichtkaart zou passen en dat mensen direct kunnen plaatsen in het Werkspoorkwartier. Charlotte gaf een aantal voorbeelden van hoe de entrees verbeterd zouden kunnen worden:

  • Op de Werkspoorkathedraal zijn nu al letters gepland, om het plaatje af te maken zou dus alleen de brug bij de haven nog aangelicht hoeven te worden.

  • Bij de entree aan de Industriehavenweg zou de schoorsteen van Eneco geschikt kunnen zijn voor grote letters, met op de voorgrond ook hier een verlichte brug.

  • De entree aan de Nijverheidsweg is een lastige. Het is voor veel mensen de hoofdingang van het gebied maar het is er erg vol met allerlei reclame uitingen. Het is dus de vraag of deze entree er beter van wordt door nog meer elementen toe te voegen of dat het juist opgeschoond zou moeten worden. In ieder geval stelt Charlotte voor om de bomenrij uit te breiden om zo een groene laan de creëren.

  • Station Zuilen hoort bij het gebied dat meegenomen wordt bij de aanleg van de nieuwe wandelaarsroute De fietsenstalling blokkeert nu de entree en moet ruimte gaan maken voor fietsers en voetgangers.

  • Wanneer je via de Julianaparklaan het gebied in komt is dat geen aantrekkelijke plek. Het is er gevaarlijk, donker en onoverzichtelijk. Charlotte haar voorstel is dan ook om de haag te snoeien en te zorgen voor meer verlichting - ook overdag-. Ook wil ze het viaduct gebruiken om duidelijk te maken dat je het gebied binnenkomt. Een idee dat later terug komt in het verhaal van Juul Rameau.

Het ontbreekt op dit moment nog aan budget om alle entrees gelijktijdig aan te pakken. Er zal dan ook samen met de gemeente en pandeigenaren gekeken worden welke entrees als eerste worden opgewaardeerd.

bottom of page