top of page

Werkspoor Kwartaal #1

Een nieuw overleg is altijd spannend. Zeker wanneer er breed wordt uitgenodigd naar een brede groep. Zouden de genodigden wel komen. Vinden zij de onderwerpen net zo belangrijk als de initiatiefnemers van het overleg, Bedrijvenkring Cartesiusweg en de Gemeente Utrecht? Gelukkig kunnen we daar na het eerste Werkspoor Kwartaal van 5 april volmondig “ja” op zeggen.

Een diverse groep van zo’n 40 personen bestaande uit bewoners van de Cartesiusweg, Elinkwijk en Keulsekade, ondernemers uit het Werkspoorkwartier en initiatiefnemersp hadden tijd vrijgemaakt in hun agenda om aan te schuiven. In 2016 staat namelijk veel te gebeuren. De ontwikkelingen die in gang zijn gezet door de gebiedsvisie uit 2012 zullen dit jaar (eindelijk) voor zichtbare fysieke veranderingen zorgen. Het Werkspoor Kwartaal is bedoeld om iedereen die betrokken of geïnteresseerd is bij deze veranderingen de kans te geven om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Er is ruimte om nieuwe ideeën voor de fysieke ruimte aan te leveren, input te geven op lopende projecten en kennis te maken met de mensen die de ontwikkelingen mogelijk maken.

Bij dit eerste Werkspoor Kwartaal hebben we het over de volgende onderwerpen gehad:

  • opwaarderen van de entrees

  • gebruik van het beeldmerk

  • langzaamverkeersroutes

  • herontwikkeling Cartesiusdriehoek

  • Utrecht Sustainability Insitute

Op deze site vindt u een korte samenvatting van al deze onderwerpen.

bottom of page