top of page

Nieuwsbrief #7


De kogel is door de kerk! Na jaren van voorbereiden wordt de Vlampijpzone aangepakt. Er staan drie grote veranderingen op stapel. Naast de aanpassingen in de infrastructuur zijn er twee ondernemers die invulling gaan geven aan de groenstrook langs het spoor. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

bottom of page