top of page

Cartesius wordt Werkspoorkwartier


Vanavond hebben de ondernemers gekozen voor de nieuwe gebiedsnaam: ...Werkspoorkwartier! Tijdens de jaarlijkse barbecue van de Bedrijvenkring Cartesius is gestemd over de naam van het bedrijventerrein. Met een grote opkomst en een ruime meerderheid van stemmen (87%) hebben zij gekozen voor de naamsverandering. Het verzoek tot naamswijziging ligt nu voor bij de Straatnaamcommissie. Na goedkeuring zal de gemeente vervolgens bebording in het gebied aanpassen. Kunstenaar Juul Rameau en ontwerper Sjoerd Wenting, beide gevestigd in het Werkspoorkwartier, kunnen met de keuze voor deze naam verder werken aan een logo voor het gebied. Dit nieuwe beeldmerk wordt eind van de zomer gepresenteerd en zal zichtbaar zijn bij de entree's van het gebied maar ook in communicatie van ondernemers zoals bijvoorbeeld website's e.d. Een mooie stap in de verdere versteviging van de identiteit van het gebied!

bottom of page