top of page

Bedrijventerrein Cartesiusweg of Werkspoorkwartier

Op 29 juni aanstaande stemmen de ondernemers van Bedrijventerrein Cartesiusweg over de naam van het terrein. Een belangrijke stap in het versterken van het imago van het terrein. Een naam die past bij de identiteit van het gebied is daar de basis van.

De identiteit van een gebied wordt bepaald door de geschiedenis van de plek, de fysieke eigenschappen (ligging en inrichting) en het gebruik van het gebied. En juist daarom laaide de discussie op over de naam van het gebied: past Cartesius - de naam die in de jaren '70 is gegeven aan het gebied en verwijst naar de Franse filosoof en wiskundige Descartes - of past Werkspoorkwartier - een verwijzing naar de rijke historie van de machinefabriek Werkspoor die daarvoor op het terrein gevestigd was?

Op 29 juni beslissen de ondernemers door een stemming gezamenlijk wat het beste past. Met deze naam kunnen kunstenaar Juul Rameau en grafisch ontwerper Sjoerd Wenting, beide gevestigd op het bedrijventerrein, verder met de ontwikkeling van een logo voor het gebied. Dit beeldmerk zal ingezet worden in de buitenruimte bij de entrees op het viaduct, de wegdek, straatnaamborden maar ook in communicatie van de ondernemers, zoals websites. Door het beeldmerk gezamenlijk in te zetten zal de eenheid en de herkenbaarheid van het gebied vergroten.

Wat zijn de voordelen van beide opties?

Bedrijventerrein Cartesiusweg:

· De naam wordt al sinds halverwege de jaren ’70 gevoerd en heeft een bekendheid bij het publiek

· Er hoeven geen nieuwe borden te worden geplaatst

· De Cartesiusweg is makkelijk te vinden en daardoor is het duidelijk waar het terrein (ongeveer) ligt

Werkspoorkwartier:

· De naam heeft een sterke historisch karakter

· Een nieuwe naam geeft een nieuw gezicht aan het gebied

· De naamsverandering is een aanleiding om de publiciteit te zoeken

· Het onderscheid tussen de Cartesiusdriehoek (aan de andere kant van de Cartesiusweg) en dit gebied wordt duidelijker

· In de ontwikkelingsvisie van 2012 van de Gemeente Utrecht wordt het gebied al Werkspoorkwartier genoemd

Ondernemers, beslis mee!

bottom of page