top of page

Excursie Coehoorn Centraal

Het zaadje voor de excursie werd geplant tijdens een Cartesius Tafel in december 2013. Op 23 juni was het zover: met verschillende initiatiefnemers en ambtenaren uit Utrecht gingen we op pad naar Coehoorn Centraal. Op zoek naar de sleutel tot het succes van deze vorm van wijkontwikkeling.

Peter en Paul, initiatiefnemers van Coehoorn Centraal, ontvangen een groep van zo'n 40 ambtenaren en initiatiefnemers uit Utrecht. Zij vertellen over hun droom: een levendige wijk, waarin ruimte is voor initiatief en creativiteit. In de herstructureringswijk Coehoorn uit de jaren '50 heeft de gemeente Arnhem de wijkontwikkeling losgelaten aan deze twee sociaal ondernemers. Wat was er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?

Peter en Paul vertellen dat het enerzijds urgentie was: zowel bij politiek, het bestuur als bij de uitvoering zat men er mee in zijn maag. Peter en Paul hebben als actieve Arnhemmers snel het vertrouwen van deze partijen weten te winnen. Om het project vervolgens van de grond te krijgen waren de sleutels communicatie en verbinding: met ondernemers en bewoners in de buurt.

Coehoorn Centraal lijkt - ondanks dat het project pas net gestart is - een zeer geslaagd voorbeeld voor wijkontwikkeling door middel van creativeit. Leegstaande panden worden opgeknapt, veelal door vrijwilligers, er vestigen zich kleine en karakteristieke horeca-gelegenheden en de bewoners krijgen een braakliggend stuk terrein terug als park om te relaxen en in te spelen. De Arnhemse ambtenaren die samen met de initiatiefnemers vol trots vertellen over hun project, weten ruimte te vinden, ook binnen de regels. Bovendien hebben Peter en Paul een aantrekkelijk 5-jarig contract kunnen sluiten met de gemeente voor de panden die zij mogen beheren: zij betalen 10 euro per vierkante meter aan de gemeente, maar pas zodra zij de ruimte zelf verhuurd hebben.

Wat kunnen wij daar in Utrecht van leren? De sleutel voor het succes is eigenlijk heel eenvoudig: echt persoonlijk contact. Tussen initiatiefnemers en ambtenaren, politici en bestuurders. Tussen de initiatiefnemers en de bewoners en ondernemers in de buurt. Op basis daarvan kan vertrouwen groeien, kan er in mogelijkheden worden gedacht en gehandeld en kent men elkaars belangen en heilige huisjes. Om dat voor elkaar te krijgen, dat kost tijd. Dat vraagt om het investeren in relaties. een langdurige intermediair in deze vormen van ontwikkeling. Herkenbaar, wij weten er alles van!

bottom of page